Využití tepelného čerpadla - Teplo ze země


Využití tepelného čerpadla


Věděli jste, že tepelné čerpadlo lze využít nejenom pro čisté a bezobslužné vytápění, ale i pro klimatizaci objektu? Více zde.

Tepelné čerpadlo lze využít v následujících oblastech:

  • vytápění objektů
  • příprava teplé užitkové vody
  • ohřev vody v bazénech
  • klimatizace objektů
  • zásobníky tepla

Tepelné čerpadlo se používá pro vytápění jak novostaveb, tak stávajících objektů. Je nutné zdůraznit, že každý objekt musí nejdříve posoudit odborná firma, která rovněž zohlední individuální nároky investora a vypracuje projekt otopného systému s tepelným čerpadlem. Při dimenzování topného výkonu tepelných čerpadel se vychází z tepelných ztrát objektu. V klimatických podmínkách ČR je zvykem z ekonomických důvodů pokrývat výkonem tepelného čerpadla cca 80% tepelných ztrát objektu. Po dobu několika nejchladnějších dnů v topné sezóně pak „pomáhá“ tepelnému čerpadlu integrovaná elektrická patrona, která je jeho součástí.

Zvláště u větších objektů je s výhodou využívána přednost tepelných čerpadel s vrty spočívající v jejich aplikaci jak pro vytápění, tak pro klimatizaci objektu. Během topné sezóny tepelné čerpadlo slouží k vytápění, v letním období jsou pak vrty využity pro klimatizaci objektu, přebytečné teplo z objektu je ukládáno do hornin. Tím dochází k rychlé teplotní regeneraci vrtů a zlepšení topného faktoru tepelného čerpadla.

Hloubkové vrty jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla nabízí:

  • stabilní topný faktor tepelného čerpadla nezávislý na momentálním počasí a ročním období
  • nulový zábor pozemku
  • využívání tepla ze země jako moderní, ekologický a komfortní způsob vytápění použitelný prakticky na celém území České republikyzavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání