Vyplatí se pořízení tepelného čerpadla?


Vyplatí se pořízení tepelného čerpadla?


Tepelné čerpadlo je relativně nákladná věc. Vyplatí se mi vůbec jeho koupě?

Pořízení tepelného čerpadla se určitě vyplatí. Investice do tepelného čerpadla představuje nezanedbatelný zásah do finančního rozpočtu, avšak roční náklady na vlastní provoz tepelného čerpadla typu země – voda jsou velmi nízké. Roční provozní náklady tepelného čerpadla s vrtem jsou nižší než roční provozní náklady na vytápění stejného objektu uhlím spalovaným v klasických kotlích a jsou srovnatelné s náklady na vytápění dřevem (viz. porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva na odborném portálu TZB-info). Obecně se dá říci, že v porovnání s vytápěním elektřinou nebo plynem se tepelné čerpadlo s vrty začíná vyplácet již po 6-8 let provozu. Tepelné čerpadlo je výhodné plánovat už při zpracování projektové dokumentace a přizpůsobit tepelnému čerpadlu parametry otopné soustavy. V případě nutnosti rekonstrukce otopné soustavy u starších objektů se doba návratnosti investice do tepelného čerpadla prodlužuje.

Tepelné čerpadlo není vhodné snad pouze pro objekty, kde režim provozu není stálý. V případech, kdy je třeba rychle objekt vytopit a následně pak objekt vychladne, aby se následně tento přerušovaný cyklus vytopení znovu zopakoval, není použití tepelného čerpadla vhodné. Tento režim je obvyklý např. u trvale neobývaných objektů, jako jsou víkendové rekreační chaty. Tepelné čerpadlo z principu své funkce není vhodné pro tyto nárazové dodávky tepla.

Mnoho lidí chápe prostředky vložené do pořízení tepelného čerpadla jako investici s velmi výhodným úrokem. Často si lidé pořizují tepelné čerpadlo před odchodem do důchodu, protože ví, že se jedná o investici, která jim v budoucnu bude šetřit peníze a zároveň tak vyřeší problém, jak zajistit vytápění svého objektu v době, kdy již nebudou mít dostatek sil na vytápění svého domku tuhými palivy. Tepelné čerpadlo s vrtem není ovlivňováno venkovní teplotou vzduchu, teplota hluboko v zemi je stále stejná. Takové tepelné čerpadlo Vám zajistí spolehlivé a ekonomické vytopení Vašeho domu ať je venku zima sebevětší.

Topení tepelným čerpadlem představuje moderní, pohodlný a ekologický způsob vytápění.zavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání