Technologie vrtání


Technologie vrtání


Naše vrtné soupravy jsou schopny vrtat vrty pro tepelná čerpadla v jakýchkoliv podmínkách, umožňují bezkonkurenční rychlost a čistotu vrtání.

Pro realizaci vrtů jsou používány vrtné soupravy typu NORDMEYER vybavené speciální vrtnou technologií. V závislosti na geologických podmínkách je používáno rotačně - příklepné nebo rotační vrtání se vzduchovým výplachem a s nástřikem vody. Vrty jsou velmi štíhlé: počáteční úsek vrtu má průměr 152 mm, konečný průměr vrtu je 120 mm. Malý průměr vrtu umožňuje lepší přestup tepla z hornin do kolektoru. Hloubkový dosah vrtů je většinou okolo 150 m, výjimečně až do 200 m.

Úvodní část vrtu je prováděna pomocí dvojité rotační hlavy, která umožňuje současné vrtání a pažení vrtu. Navíc odvádí vrtnou drť s vodou řízeně do kontejneru bez rozstřiku po okolí vrtu. Hlavní předností této technologie je možnost propažit nestabilní úsek vrtu, a to pouze pažnicemi jednoho průměru. V některých regionech (střídání jílů se zvodnělými štěrkopísky, tekoucí písky) je nutno propažit celý vrt až do konečné hloubky z důvodu zavalování vrtu.

Po propažení nestabilního úseku vrtu je dvojitá rotační hlava demontována a ve vrtání je pokračováno bez pažení až do konečné hloubky. Na ústí vrtu je instalována mechanická těsnící hlava, která slouží pro napojení hadic k řízenému odvodu vrtné drti do kontejneru. Po vytáhnutí vrtné kolony jsou do vrtu zapuštěny kolektory s paticí a ocelovou injektážní kolonou.

Po zapuštění kolektoru na počvu vrtu je pomocí injektážní kolony provedena vzestupná injektáž stvolu vrtu od počvy až po ústí. Injektážní směs je připravována na pracovišti z bentonitu, cementu a vody v lehké ocelové vaně. Do vrtu je přes injektážní kolonu začerpána pomocí šnekového čerpadla, které je součástí vrtné soupravy. Po injektáži je injektážní i pažnicová kolona vytažena, takže ve vrtu zůstane jen kolektor. Trubky kolektoru jsou vyvedeny cca 1 m nad terén a zajištěny proti průniku nečistot. Na tyto trubky se poté navaří horizontální plastové rozvody, které spojují vrt s tepelným čerpadlem v objektu.zavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání