Princip funkce tepelného čerpadla


Princip funkce tepelného čerpadla


Jak funguje tepelné čerpadlo typu země - voda? Věděli jste, že tepelné čerpadlo funguje na stejném principu jako vaše domácí chladnička? Zjistěte si o této technologii více.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo z okolního horninového prostředí, toto teplo předává do otopného systému vytápěného objektu a také ho využívá pro přípravu teplé vody. Teplo ze země je přiváděno k tepelnému čerpadlu pomocí kapaliny (nemrznoucí směsi) cirkulující v jednom či ve více vrtech. Kapalina cirkuluje v polyetylénových trubkách (tzv. kolektor) zapuštěných ve vrtech. Pro optimální přenos tepla ze země do kapaliny musí být prostor ve vrtu mezi kolektorem a okolní horninou v celé své délce vyplněn speciální injektážní směsi. Po dobu, kdy kapalina protéká kolektorem, dochází k jejímu ohřívání teplem okolní horniny. Kapalina v kolektoru tedy do sebe naakumuluje teplo, ale teplota kapaliny je nízká na to, aby mohla byt použita přímo na vytápění. Proto je kapalina přivedena do tepelného čerpadla, pomocí kterého je teplo odebrané hornině předáno do otopného systému domu při současném zvýšení teploty topné vody v otopném systému domu až na 65°C. Tato teplota je již dostatečná jak pro vytápění, tak i pro přípravu teplé vody.

Samotné tepelné čerpadlo funguje na úplně stejném principu jako domácí chladnička. Uvnitř chladničky teplo odebíráme (potraviny chladíme) a toto teplo je výparníkem na zadní straně chladničky předáváno do místnosti (místnost se ohřívá). Stejně tak tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země a předává ho do vytápěného prostoru.

Tepelné čerpadlo může být umístěno kdekoliv ve vytápěném objektu podobně jako plynový kotel. Nepotřebuje však žádný komín pro odtah spalin. Jeho rozměry jsou zhruba stejné jako u domácích chladniček.

Vytápění pomocí tepelného čerpadla je maximálně komfortní. Jedná se o bezobslužné zařízení, které lze v případě potřeby např. při požadavku na zvýšení teploty v místnosti jednoduše ovládat prostřednictvím řídící jednotky. Tuto obsluhu zvládne každý člen rodiny.

Pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo typu země - voda, rozhodnete se tímto zároveň pro technologii šetrnou k životnímu prostředí. Tato technologie neprodukuje žádné odpady, nevypouští žádné emise a na rozdíl od technologie tepelných čerpadel typu vzduch – voda nevzniká ani žádný rušivý hluk pod vašimi okny.

Volbou tepelného čerpadla typu země – voda, si zajistíte i levné teplo. Důležitým kritériem efektivnosti práce tepelného čerpadla je jeho topný faktor (označovaný zkratkou COP - Coefficient Of Performance). Toto číslo udává poměr mezi topným výkonem tepelného čerpadla a elektrickým příkonem nutným pro jeho pohon. Pokud má tedy tepelné čerpadlo topný faktor např. 4, znamená to, že zaplatíme pouze ¼ z vyrobené energie a zbývající ¾ vyrobené energie je teplo ze země dodáváno bezplatně.zavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání