Thermal Response Test


Thermal Response Test


U instalací s vyšším výkonem tepelného čerpadla je pro výpočet celkového počtu a délky vrtů klíčové správné určení tepelné vodivosti hornin. K jejímu stanovení se používá tzv. test teplotní odezvy vrtu, neboli Thermal Response Test. Zjistěte si o tomto testu více.

Základním parametrem, ovlivňujícím množství tepla, které je možné odebírat vrtem ze země, je tepelná vodivost horniny. Tepelná vodivost hornin udává, jak dobře na daném místě vedou horniny teplo k vrtu. Čím vyšší je tepelná vodivost horniny, tím lépe. Vrt pro tepelné čerpadlo bude mít zajištěn lepší přenos tepla.

Tepelnou vodivost horniny ovlivňuje mnoho faktorů, které se místo od místa vždy mohou lišit. Zvláště v naší zemi, která je i z celosvětového hlediska geologicky mimořádně pestrá, je kolísání hodnoty tepelné vodivosti i na poměrně krátkých vzdálenostech obvyklým jevem.

Znát dobře tepelnou vodivost hornin je klíčovým parametrem pro správné určení počtu a délky vrtů pro tepelné čerpadlo. K jejímu změření v daném místě se používá tzv. test teplotní odezvy vrtu (Thermal Response Test - TRT). Jedná se o speciální polní zkoušku, při níž po dobu zhruba 3 dnů vrtem cirkuluje teplá voda, z vývoje teplot se poté vypočítá tepelná vodivost hornin v daném konkrétním místě. Dalšími sledovanými parametry jsou i tepelný odpor vrtu a neovlivněná teplota horniny.

Přínosem TRT je fakt, že změří tepelnou vodivost v daném místě se zahrnutím všech vlivů, které se na lokalitě vyskytují a které nikdy nelze např. z map určit zcela přesně. Výsledkem testu pak může být zkrácení celkové délky vrtů ve vrtném poli.

Test je vhodný, ba přímo nutný pro instalace s větším výkonem tepelného čerpadla, resp. s vyšším počtem vrtů. Z ekonomického pohledu se nevyplatí jej provádět u instalací pro běžné rodinné domy. U větších instalací je však pro správné určení celkového počtu a délky vrtů znalost tepelné vodivosti hornin nezbytná nejen z technického, ale ekonomického hlediska, kdy se investorovi náklady vložené do provedení testu vrátí v podobě optimalizovaného vrtného pole s nižšími investičními i provozními náklady. Vrt, na kterém test proběhne, se po ukončení testu stává součástí vrtného pole jako každý jiný plnohodnotný vrt. Pro test tedy není třeba realizovat žádné zvláštní vrty.

Pro provádění testu používáme zařízení s dálkovým ovládáním a přenosem dat. Tepelné parametry horniny prostřednictvím TRT jsme schopni změřit kdekoliv, včetně lokalit teprve uvažovaných k zástavbě bez přivedených inženýrských sítí.zavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání