Vystrojení vrtů - Teplo ze země


Vystrojení vrtů


Kolektor, tvořený plastovými trubicemi, je jakýmsi srdcem vrtu. V kolektoru proudí kapalina, která přináší teplo ze země k tepelnému čerpadlu. Musí být mimořádně kvalitní a vydržet sloužit po mnoho desítek let.

Všeobecně platí, že vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla musí být mimořádně kvalitní jak z pohledu materiálu použitého na kolektory, tak i z hlediska správného uložení kolektoru do vrtu.

Proto dodržujeme tyto zásady:

  • pro kolektory jsou použity trubky z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), materiál PE 100 RC STRONG, PN 1,6 MPa. Trubky jsou spojeny v dolní části speciální kompaktní paticí, navařeny k trubkám kolektoru elektroodporově pomocí svařovacího automatu dle čárkového kódu patice. Toto je jediný spoj na kolektoru a je prováděn tak, aby byla vyloučena chyba svářeče.
  • provádíme dílenské tlakové zkoušky těsnosti kolektoru bezprostředně po navaření patice ke kolektoru pro ověření jeho hermetičnosti
  • před zapuštěním kolektoru do vrtu vrtná osádka provádí orientační tlakovou těsnostní zkoušku, aby bylo vyloučeno případné poškození při přepravě kolektorů na vrtné pracoviště
  • po zapuštění kolektoru do vrtu vrtná osádka provádí tlakovou těsnostní zkoušku za přítomnosti objednatele

Tato několikanásobná kontrola těsnosti kolektoru ve vrtu zaručuje jeho bezvadnou funkci po mnoho desítek let provozu. Správně a kvalitně vystrojený vrt může sloužit po desetiletí i několika generacím uživatelů.zavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání