Co nabízíme - Teplo ze země


Co nabízíme


Vrtání vrtů pro tepelná čerpadla se věnujeme již více než 20 let. Jsme v tomto oboru opravdoví profesionálové.

Pro projekty s větším počtem vrtů provádíme Thermal Response Test za účelem přesného určení tepelných parametrů horninového prostředí a následné optimalizaci vrtného pole pomocí speciálního výpočtového software.

V rámci ceny za jeden metr vystrojeného vrtu poskytujeme:

 • nezávazné poradenství a konzultace
 • návštěva lokality technikem
 • vypracování cenové nabídky
 • zpracování projektu vrtných prací včetně geologické části
 • ohlášení vrtných prací příslušnému báňskému úřadu
 • realizaci vrtných prací včetně přepravních nákladů
 • vystrojení vrtů PE-kolektory
 • injektáž vrtů cemento-bentonitovou směsí
 • provedení dílenské a terénní tlakové zkoušky těsnosti PE-kolektoru
 • vypracování technické zprávy o realizaci vrtů
 • vydání protokolů o dílenské a terénní tlakové zkoušce těsnosti PE-kolektoru
 • zpracování hydrogeologického posudku

Jak probíhá realizace vrtů pro TČ:

Příprava

Před vlastní realizací vrtů pro tepelné čerpadlo je nezbytná obhlídka lokality technikem, kdy jsou stanoveny konkrétní podmínky realizace – příjezd soupravy na místo, možnost připojení na zdroj vody a elektrické energie apod.

Realizace vrtů

Speciální zahraniční technologie a vrtná technika, kterou naše společnost disponuje, byla vyvinuta pouze pro vrty pro tepelná čerpadla. Tato technologie nám umožňuje pracovat

 • rychle
 • čistě
 • kvalitně

V závislosti na typu horniny v daném místě lze jednou vrtnou soupravou vyvrtat až 130 metrový vrt během jediného dne. Pro běžný rodinný dům je tedy vrt včetně návozu a odklizení techniky hotov za dva dny.

Čistota prací je jedním z největších přínosů použité technologie. Nedochází k roztékání odvrtaného bahna po pozemku a riziku ušpinění fasády objektu. Přesto používáme krycí plachty.

Do hotového kompletního vrtu není vidět a nelze tedy zkontrolovat např. provedení injektáže. Naší technologií máte zaručeno, že vrt bude injektován kvalitní směsí po celé své délce a bude mít tímto optimální přenos tepla po celou dobu své životnosti.

Opuštění pracoviště

Přesto, že námi používaná technologie je maximálně šetrná ke svému okolí, je potřeba si uvědomit, že se při provádění vrtných prací manipuluje s vrtnou technikou (nákladní automobily) i s odvrtanou zeminou. Po odjezdu techniky z místa vrtání je pracoviště uklizeno a dopady provedených prací minimalizovány.

Závěrečná zpráva

Po ukončení všech prací je objednateli předána závěrečná zpráva obsahující vyhodnocení průběhu vrtných prací včetně veškerých provedených atestů.zavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání