Dotazy o tepelných čerpadlech a hloubkových vrtech


Často kladené dotazy


Vyplatí se pořízení tepelného čerpadla?

Investice do tepelného čerpadla představuje nezanedbatelnou částku. Obecně se dá říct, že doba návratnosti investice do tepelného čerpadla se u novostaveb pohybuje v rozmezí 6-8 let. Tepelné čerpadlo je výhodné plánovat už při zpracování projektové dokumentace a přizpůsobit tepelnému čerpadlu parametry otopné soustavy. V případě nutnosti rekonstrukce otopné soustavy u starších objektů se doba návratnosti investice do tepelného čerpadla prodlužuje.

Mám v domě staré radiátory, můžu na ně napojit tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo z principu své funkce je vhodnější spíše pro nízkoteplotní otopné soustavy, jako např. podlahové vytápění. Použití starších radiátorů ve spojení s tepelným čerpadlem je možné, moderní tepelná čerpadla umí ohřát vodu i na 60- 65 °C, je však třeba počítat s tím, že v těchto podmínkách tepelné čerpadlo nedosahuje takové efektivity a tedy i takových úspor, než pokud by pracovalo v nízkoteplotním režimu. Pozitivní stránkou při napojení tepelného čerpadla na starší otopná tělesa je fakt, že u většiny objektů je jejich počet v místnostech předimenzovaný a mají tak dostatečnou plochu.

Jaká je životnost tepelného čerpadla s vrtem?

Samotný vrt, pokud je správně nadimenzován a vystrojen, může sloužit pro vytápění objektu mnoho desítek let. Majitel takového tepelného čerpadla bude v budoucnu měnit pouze samotné komponenty tepelného čerpadla, popř. vymění tepelné čerpadlo za novější typ. Vrt zůstává funkční i pro další generace uživatelů.

Jak dlouho trvá vyvrtání jednoho vrtu?

S našimi moderními soupravami NORDMAYER je většinou možné dokončit vrt hluboký 120 m za 1 den.

Jak zjistím potřebnou hloubku vrtu pro tepelné čerpadlo?

Obecně platí, že z horninového prostředí lze počítat s vydatností 50 - 55 W na 1 m délky vrtu. Pro tepelné čerpadlo o výkonu 7,5 kW tedy většinou stačí 120 m vrt. Vzhledem k tomu, že tepelná vydatnost horninového prostředí může díky různorodému geologickému prostředí kolísat od 30 – 70 W/m , je výhodnější, pokud místo pro umístění vrtu posoudí člověk se znalostí geologických poměrů v dané lokalitě.

Který typ tepelného čerpadla je nejlepší?

Nejvyššího COP dosahují tepelná čerpadla, která odebírají teplo z podzemní vody. U těchto instalací jsou však mimořádné nároky na spolehlivou dodávku poměrně značného množství vody v průběhu celého roku.

Co když vrt přestane topit?

Pokud byl vrt správně nadimenzován a vystrojen, k takovéto situaci nemůže dojít. Klíčové je však právě správné určení metráže vrtu, dále použití certifikovaného kvalitního plastového kolektoru ve vrtu a injektáž vrtu v celé jeho délce teplovodivou cemento-bentonitovou směsí.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku, zeptejte se nás.

T: +420 737 256 006

E: teplozezeme@dpb.czzavřít
Mapa stránek
zavřít
Vyhledávání